Preloader Close
Get Answers

Thing You Need To Know

 • Q1. หากมีโจทย์ปัญหา/ความต้องการในการวิจัย สามารถติดต่อที่สวท. ได้หรือไม่ ?

  ได้ โดยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่นี่ โดยทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับโจทย์

 • Q2. หากต้องการผลทดสอบแบบเร่งด่วนสามารถทำได้หรือไม่ ?

  หากลูกค้าต้องการผลทดสอบแบบเร่งด่วนสามารถแจ้งความจำนงค์ได้เมื่อส่งตัวอย่าง โดยมีค่าบริการเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และวันนัดรับผลทดสอบจะลดลงตามเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงของผู้ทดสอบ

 • Q3. สามารถดูราคาทดสอบหัวข้อสอบในเบื้องต้นได้ที่ไหน ?

  ลูกค้าสามารถตรวจสอบหัวข้อและราคาในการทดสอบเบื้องต้น ได้ที่นี่

 • Q4. สวท. ให้บริการทดสอบอะไรบ้าง ?

  สวท. ให้บริการทดสอบ อาทิ
  ✥ บริการทดสอบตัวอย่างวัสดุ ทั้งแบบทำลายและไม่ทำลาย การวิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายของชิ้นส่วนเหล็ก โลหะ ทดสอบความแข็งของโลหะ การทดสอบอุปกรณ์สายฉีด ฝาชักโครก ลูกบิด บานพับ ถังออกซิเจนทางการแพทย์ กระจก ฟิลม์ ภาชนะพลาสติก ท่อ HDPE
  ✥ บริการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี เหล็ก โลหะ สารปนเปื้อน โลหะหนัก ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ วิเคราะห์โครงสร้างมหภาคและจุลภาคของวัสดุโลหะ
  ✥ บริการสอบเทียบเครื่องมือ ด้านมิติ มวล ปริมาตร สอบเทียบเครื่องเชื่อม
  ✥ บริการวิเคราะห์อื่น ๆ
  ลูกค้าสามารถตรวจสอบหัวข้อการทดสอบอื่น ๆ ได้ที่นี่ หรือติดต่อ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเวลาทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น. หรือติดต่อตามช่องทาง
  โทรศัพท์ 02-470-9671-3, 086-321-6909
  Email istrs@kmutt.ac.th, istrs@hotmail.com
  LINE ID: @041cssod

 • Q5. ขั้นตอนการรับบริการที่สวท. มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ?

  ลูกค้าสามารถตรวจสอบขั้นตอนการรับบริการได้ที่ ที่นี่

 • Q6. จะสามารถส่งตัวอย่างทดสอบได้อย่างไร ?

  ลูกค้าสามารถสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการส่งตัวอย่างได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเวลาทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น. หรือติดต่อตามช่องทาง
  โทรศัพท์ 02-470-9671-3, 086-321-6909
  Email istrs@kmutt.ac.th, istrs@hotmail.com
  LINE ID: @041cssod

Do You Have Questions?

Ask your questions to our expert team and get answers asap.

* Mail id not published.